O nás

Verbava je mladá dynamická společnost, která se již za několik let od svého vzniku stala významným hráčem na poli produkce dřevní štěpky v regionu střední Evropy.

Topol2009

 • vznik záměru investovat do produkce biomasy

2010

 • příprava projektu
 • vydražení lesních školek po zaniklé firmě CE wood
 • koupě prvních pozemků pro plantáže
 • příprava výsadby 2011

2011

 • výsadba prvních 75 ha v ČR
 • otevření pobočky na Slovensku a na Ukrajině
 • akvizice pozemků v zemích působnosti
 • příprava výsadby 2012

2012

 • výsadba 130 ha v ČR
 • otevření pobočky v Polsku
 • akvizice pozemků v zemích působnosti
 • příprava výsadby 2013

2013

 • výsadba 650 ha plantáží ve všech zemích působnosti

 

Verbava jako mateřská společnost spravuje a řídí Wood Capital (pěstování dřevin) a Biomass Trading (obchod s biomasou) a má pobočky v SR, v Polsku a na Ukrajině. Akvizicemi pozemků v ČR, v SR, v Polsku a na Ukrajině se zabývá naše dceřiná společnost Suhox.

Naším bezprostředním záměrem je posílit své pozice a stát se jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřevní štěpky z plantáží s krátkou rotací v zemích, v nichž působíme, a to ve spolupráci s investory a majiteli pozemků. Naším dlouhodobým cílem je nejen zhodnocení investic do obnovitelných zdrojů, ale také trvale udržitelný rozvoj a odpovědný přístup k využívání zdrojů a nových technologií.

Základy využití energetických dřevin jako obnovitelného zdroje energie byly položeny v 80. letech 20. století v USA. Využívat se začal zejména tzv. japonský topol, který je ideální pro mírný podnební pás. Energetické dřeviny charakterizuje vysoký výnos nadzemní biomasy a vysoká výhřevnost. Zdejší investoři záhy rozpoznali ohromný potenciál nových, netradičních druhů podnikání. 

V České republice je plocha plantáží energetických dřevin, například ve srovnání se severní Evropou, velice malá. Využití tohoto obnovitelného zdroje energie se ale úspěšně rozbíhá a v blízké budoucnosti lze očekávat jeho boom.

Jsme přesvědčeni o tom, že podpora trvale udržitelného rozvoje je správná věc a zároveň skvělý prostor pro nové podnikatelské aktivity. Všude, kde bude příležitost k investicím do budoucnosti, budeme i my.

Verbava. Budoucnost plánujeme odpovědně.