Naše filozofie

 Přírodní zdroje nelze donekonečna využívat takovým způsobem jako doposud. Ekonomické zákony a ekologické cíle lze skloubit už dnes, v budoucnosti to bude nezbytné. Naší vizí je trvale udržitelný rozvoj, a to díky využívání ekologicky šetrných technologií a obnovitelných zdrojů energie. Naší strategií je vycházet vstříc jak investorům při zhodnocování jejich investic a vlastníkům půdy při zhodnocování jejich majetku, tak životnímu prostředí. To vše při využití jednoho z nejrychleji se obnovujících zdrojů – rychlerostoucích dřevin.

Díky strategickému partnerství s vlastníky půdy a investory můžeme posílit své postavení v celé střední Evropě a naplno využít možností, které nám poskytují nové technologie a určují ekologické požadavky. Poptávka po biomase, dřevní štěpce a ekologicky šetrných způsobech vytápění a výroby elektrické energie celosvětově roste. Společensky odpovědné lesnické postupy nám v budoucnosti pomohou snížit naši závislost na neobnovitelných zdrojích energie i na přirozených lesích. Co je přínosné pro nás, je přínosné i pro přírodu.

 Výroba, zpracování a využití biomasy patří v Evropě k nejrychleji se rozvíjejícím druhům obnovitelných zdrojů energie. Potenciál biomasy podporují i legislativní směrnice Evropské unie. Jsme si vědomi toho, že v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie má Česká republika spolu se zeměmi, v nichž působíme, za vyspělým světem stále co dohánět. To je i naším úkolem do budoucna.

Věříme, že podpora obnovitelných zdrojů energie je nejen správná věc, ale také skvělá investiční příležitost. Investice do budoucnosti.

Verbava. Nové technologie, nové možnosti.