Úvod

Rychle rostoucí dřevinyVěříme, že podnikání, trvale udržitelný rozvoj a odpovědnost k životnímu prostředí lze úspěšně skloubit. Společnost Verbava je předním dodavatelem dřevní štěpky z plantáží energetických dřevin ve střední Evropě. V současné době poskytujeme v oblasti výroby dřevní biomasy komplexní služby od financování projektu, přes založení plantáže až po odkup materiálu:

  • akvizice vhodných pozemků formou odkupu nebo pronájmu
  • zajištění financování celého projektu
  • konzultace v oblasti legislativy
  • zpracování projektu výsadby
  • výsadba a údržba plantáže
  • zajištění sklizně
  • odkup dřevní štěpky a její doprava ke koncovým odběratelům


Dále se zaměřujeme na oslovování investorů, kteří mají zájem investovat do atraktivní a velice perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů. Spolupracujeme rovněž s vlastníky půdy, kteří mají zájem na investičním zhodnocení svého majetku. V současné době hledáme pozemky ke koupi nebo k dlouhodobému pronájmu, odkoupíme také vhodné zemědělské podniky.

V tomto regionu patříme s rozlohou vlastních plantáží – celkově jde o téměr 1000 ha – a se zkušenostmi, know-how a materiálně-výrobním zázemím k nejvýznamnějším subjektům v oblasti pěstování energetických dřevin.

Své záměry realizujeme prostřednictvím svých dceřiných společností:
Wood Capital – produkce sadebního materiálu, pěstování rychlerostoucích dřevin
Biomass Trading
– obchod s biomasou
Suhox
– nákup a vlastnictví půdy, obchodování se zemědělskými a lesními pozemky

SuhoxWoodcapitalBiomassTrading

Co největší využívání obnovitelných zdrojů energie je prioritou energetické strategie v celém civilizovaném světě. Trvale udržitelný rozvoj, to je také náš společný cíl, naše vize.

Verbava. Spolu rosteme rychleji.